Integration: skapa meningsfull fritid

Integrationsarbetet med fokus på Anneberg har intensifierats under 2021. Kommunen har anställt fritids- och föräldralotsar som ska hjälpa barn och unga ut i en meningsfull fritid samt underlätta kommunikation mellan skola och hemmet.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Minskad ojämlikhet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom