Kommunen arbetar med att stärka den digitala samhällsbyggnadsprocessen på olika plan.

Detaljplaner som är framtagna från januari 2022 görs digitala och laddas upp till Lantmäteriets nationella databas. Vi har även påbörjat en digitalisering av vårt markägande samt hur vi kan upprätta avtal digitalt.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom