Samarbete för blandade upplåtelseformer

I projektet Bostället i Frillesås har kommunen genom dialog med fastighetsbolaget Eksta möjliggjort för en utveckling på platsen med blandade upplåtelseformer.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Genomförande och globalt partnerskap, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom