1 000 kvadratmeter solceller installerade 2021

Under året har vi ökat antalet installerade solceller med cirka 1 000 kvadratmeter. Den egengenererade elenergin via solcellerna i förhållande till köpt elenergi har ökat från 9,2 procent till 10,2 procent.

Det innebär att vi under 2021 nått vår målsättning på minst 10 procent egengenererad elenergi. I kommunen har vi totalt cirka 40 solcellsanläggningar och sammanlagt cirka 17 000 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. Dessa producerar cirka 8 procent av kommunens totala elanvändning.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar energi för alla, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom