Utveckla arbetet för jämställd utbildning

Inom för- och grundskola har vi genomfört ett utvecklingsarbete inom jämställdhet, för att ge barn och elever lika möjligheter oberoende av kön.

Arbetet ska ge barn och elever i förskola och skola en miljö där de lär och utvecklas i trygghet med jämställda värderingar, fri från osunda hierarkier och sociala positioneringar. Varje skola och förskola har kartlagt och analyserat sin verksamhet utifrån perspektivet jämställd utbildning.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Jämställdhet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom