Upphandlingar med krav på goda arbetsrättsliga villkor

När vi köper in varor och tjänster är det viktigt att arbetsvillkoren för dem som producerar varorna eller utför tjänsterna är goda.

Under året har kommunen säkerställt rutiner så att vi alltid bedömer om det behövs arbetsrättsliga villkor i upphandlingarna, och om det finns risk för oskäliga villkor ställer vi krav på lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtal.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom