Under hösten 2022 har två innovationsprojekt genomförts där vi utrett möjligheterna till självdeklaration inom tillsynsarbetet och att förenkla för kunder att ansöka om bygglov.

De insikter som vi har fått i arbetet har hjälpt oss att konkret förbättra vårt arbete och få en bättre förståelse för kundernas behov. En applikation har utvecklats som effektiviserar tillsynen av små avlopp och ger en högre rättssäkerhet och likabehandling. Länsstyrelsen och Hav- och vattenmyndigheten har visat stort intresse.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom