HBTQ-kunskap för inkluderande arbetssätt

Tingbergsskolan har genomfört projektet HBTQ-kunskap för inkluderande arbetssätt för att stärka arbetet med normer, jämställdhet och inkludering. Arbetssättet och lärdomarna sprids nu till andra skolor.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet God utbildning för alla, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom