På återvinningscentralen i Åsa/Frillesås startade ett pilotprojekt i november 2021, för att återvinna frigoliten i stället för att bränna den.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar konsumtion och produktion, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom