Distansmöten och minskat resande

Under året har kommunens personal utvecklat sina former för möten på distans. Detta har bidragit till färre resor än tidigare.

Detta är en del av en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021 och bidrar till flera globala mål. Arbetet med målen förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Ikon för FN:s globala mål Hållbar konsumtion och produktion
Ikon för FN:s globala mål Bekämpa klimatförändringarna