Mindre bilåkande till skolan

Kungsbacka kommun har deltagit i utmaningen På egna ben. Det är ett initiativ av Västtrafik som syftar till att få barn i årskurs 4–6 att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt – i stället för att ta, ofta kortare, bilresor.

Från Kungsbacka deltog sammanlagt 557 elever i årskurserna 4–6, samt från en förskola. Kungsbacka kommun har flest deltagande klasser av de 16 kommuner som genomför utmaningen.

Fördelarna är att barnen får öva sig i att ta sig till skolan på egen hand, att trafiksituationen utanför skolan blir lugnare och att det ges många tillfällen att diskutera det hållbara resandet och vikten av fysisk aktivitet.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hälsa och välbefinnande, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom