Ökad automatisering av bygglovsprocessen

Arbetet med att utveckla e-tjänster inom bygglovsområdet har varit i fokus under året i syfte att förenkla för invånare och företag, och att effektivisera vårt arbete.

Arbetet med att automatisera bygglovsprocesser har fortsatt under året och antalet automatiserade arbetsmoment har utökats med drygt 10 stycken.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom