Vid fyra tillfällen varje sommar tar vi prover på badvattnet för att kontrollera bakteriehalten. 16 badplatser i kommunen kontrolleras, varav åtta är EU-badplatser. Resultatet hittar du här på hemsidan.

Varje sommar kan du ta del av resultatet från den senaste provtagningen på badvattnet här på vår hemsida. Badsäsongen i Sverige styr under vilken period prover måste tas vid EU-badplatser. Under sommaren 2023 mäter vi badvattenkvaliteten dessa datum:

 • 12 juni
 • 26 juni
 • 17 juli
 • 11 augusti (Datumet för provtagningen är framflyttat från 7 augusti till 11 augusti på grund av väderlek)

Resultatet kommer några dagar efter att vi har tagit provet.

Om någon av badplatserna visar på sämre vattenkvalitet (det som kallas otjänligt vatten) och om vi avråder från att bada på någon badplats informerar vi om det här på sidan. Hela resultatet av mätningarna, vattenkvalitet och temperatur på badplatserna i kommunen kan du se på Havs och vattenmyndighetens hemsida. 

Badplatser i Kungsbacka kommun (Havs- och vattenmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om badvattenkvalitet

Hur vet jag om det är säkert att bada?

Mätningarna vi gör visar om det finns höga halter av bakterier i badvattnet vid provtagningstillfället. Om proverna visar på höga bakterier på någon badplats, det kallas att vattnet är otjänligt, informerar vi tydligt om det. 

Håll koll här på sidan där vi berättar om resultatet från mätningarna samt på kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats.. Det sitter anslagstavlor på badplatserna, i anslutning till toaletterna, där det sätts upp skyltar som berättar om resultatet från de senaste proverna.

Vad innebär det att man avråder för bad?

Att du bör bada med försiktighet och särskilt efter kraftiga regn eller efter en period med torka och därefter regnperiod.

Kan man bli sjuk av otjänligt vatten?

Ja. Otjänligt vatten betyder att någon eller flera bakterier finns i höga halter i badvattnet, då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vatten.

Det kan orsaka illamående, diarré, hudirritation, bland annat. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Vart vänder jag mig om jag är orolig?

Om du har symptom och är orolig vänder du dig till 1177 Länk till annan webbplats. för sjukrådgivning.

Vad betyder Intestinala enterokocker?

Det är en magtarmbakterie som finns hos varmblodiga djur och människor.

Fler frågor och svar kan du läsa om hos Havs- och vattenmyndigheten. Fakta om badvatten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Badplatser som kontrolleras

 • Gårda Brygga Norra
 • Gårda Brygga Södra
 • Hanhals holme
 • Krokvik
 • Lerkil
 • Rågelund
 • Röda holme
 • Smarholmen
 • Särö Västerskog
 • Sörvik
 • Tjolöholm
 • Torstensvik
 • Utholmen-Gottskär
 • Vallda Sandö
 • Vallersvik
 • Örsviken

Badvattenproverna graderas i tre kategorier:

 • tjänligt
 • tjänligt med anmärkning
 • otjänligt.

Vad betyder att ett vatten­prov är tjänligt, tjänligt med an­märkning, eller otjänligt? (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Skyltar finns vid varje badplats

På varje badplats ska det finnas en skylt om badplatsens status. Om ett badvattenprov visar på otjänligt badvatten sätter vi upp en tillfällig skylt där vi avråder från bad.

Klassificering

Varje år gör Havs och Vattenmyndigheten klassificeringar över alla större badplatser som visar vilken kvalitet det är på badvattnet. Betyget baseras på provtagningar från de senaste fyra åren.

Klassificeringarna graderas i fyra kategorier:

 • dålig kvalitet
 • tillfredställande kvalitet
 • bra kvalitet
 • utmärkt kvalitet.

Vad är ett EU-bad?

Som EU-bad räknas alla bad som har mer än 200 badande per dag i snitt. De lyder under EU direktivet med provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen. Kommunen undersöker antalet badande och anmäler alla sina EU-bad till Havs- och Vattenmyndigheten, som sammanställer och presenterar informationen.

Här kan du läsa mer om Badplatser och badvatten (Havs och vattenmyndigheten). Länk till annan webbplats.

Om algblomning

Undrar du om algblomning så har Havs- och vattenmyndigheten bra information på deras hemsida.

Algblomning (Havs och vattenmyndigheten) Länk till annan webbplats.