Årsredovisningar

I årsredovisningen beskriver vi hur kommunen följer de gemensamma målen och vad som hänt under året. Där samlar vi kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning och drar slutsatser om ekonomi, investeringar och hur man lyckats följa den uppsatta budgeten.

Varje nämnd följer upp sin budget i en egen årsredovisning.

Hållbarhetsbokslut

Vi gör även en årsredovisning för hållbarhet årligen, vårt Hållbarhetsbokslut. Du kan läsa hela bokslutet i dokumentet, eller bläddra bland projekt och initiativ vi genomfört under Våra steg mot hållbarhet.