Nämndernas årsredovisningar

I årsredovisningen beskriver våra nämnder hur de har klarat att följa sina mål och vad som hänt under året. I årsredovisningarna kan du läsa nämndens ekonomiska redovisning och slutsatser om ekonomi och hur man lyckats följa den uppsatta budgeten.