Uppföljningar under året

I april och augusti varje år samt i årsredovisningen följer vi upp hur kommunen uppfyller målen och klarar ekonomin.

  • Rapporten Uppföljning och prognos görs för perioden
    1 januari-30 april
  • Delårsrapport augusti görs för perioden 1 januari-31 augusti

Rapporterna publiceras så snart de har godkänts av kommunfullmäktige och protokollet är justerat.

Årsredovisningen med hela årets resultat publiceras i maj varje år.