Våra steg mot hållbarhet

Här kan du läsa om de steg kommunen tar mot att nå de globala målen. Texterna är hämtade från kommunens Hållbarhetsbokslut där vi varje år följer upp hur arbetet med målen går och vad som hänt under året.

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. I Hållbarhetsbokslutet beskriver vi idéer som vi testat och resultaten från projekt och utvecklingsarbeten som vi jobbat med i syfte att skapa en mer hållbar kommun, och en mer hållbar värld för alla. I listan kan du söka fram projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och gjort oss mer hållbara.

Filtrera resultatet

Globala målen
År
Status
 • Samarbete mot droger och kriminalitet på träningsanläggningar

  Mål 3: God hälsa och välbefinnande

  Kommunen har återupplivat nätverket med träningsanläggningar och polis i arbetet mot doping och narkotika.

 • Mindre bilåkande till skolan

  Mål 3: God hälsa och välbefinnande

  Kungsbacka kommun har deltagit i utmaningen På egna ben. Det är ett initiativ av Västtrafik som syftar till att få barn i årskurs 4–6 att ta sig till...

 • Kustnära vandringsled för förbättrad folkhälsa

  Mål 3: God hälsa och välbefinnande

  Kommunen medverkar i Region Hallands projekt ”Kustnära vandringsled” inom Kungsbacka kommun i syfte att främja hälsa och rekreation.

 • Satsning på utvecklande medarbetarskap

  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Under året startades en stor satsning på kommunens medarbetare genom en utbildningsinsats i Utvecklande Medarbetarskap.

 • Dialog med kreativa näringar

  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Kommunen har upprättat en dialog med de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Sektorn är etablerad och identifieras som möjliggörare för innovati...

 • Ökad automatisering av bygglovsprocessen

  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Arbetet med att utveckla e-tjänster inom bygglovsområdet har varit i fokus under året i syfte att förenkla för invånare och företag, och att effektiv...

 • Information om utmaningar med mobiltelefon och internet till barn och vårdnadshavare

  Mål 3: God hälsa och välbefinnande

  Under mellandagarna skickades cirka 1200 kuvert ut till kommunens 9-åringar samt deras vårdnadshavare. Dessa kuvert innehöll information till både ba...

 • Digitaliserad tillsyn

  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Under hösten 2022 har två innovationsprojekt genomförts där vi utrett möjligheterna till självdeklaration inom tillsynsarbetet och att förenkla för k...

 • Samverkansgruppen för förbättrad mental hälsa

  Mål 3: God hälsa och välbefinnande

  Två strategiska samverkansgrupper har startat upp för att förbättra samverkan mellan kommun och region.