Våra steg mot hållbarhet

Här kan du läsa om de steg kommunen tar mot att nå de globala målen. Texterna är hämtade från kommunens Hållbarhetsbokslut där vi varje år följer upp hur arbetet med målen går och vad som hänt under året.

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. I Hållbarhetsbokslutet beskriver vi idéer som vi testat och resultaten från projekt och utvecklingsarbeten som vi jobbat med i syfte att skapa en mer hållbar kommun, och en mer hållbar värld för alla. I listan kan du söka fram projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och gjort oss mer hållbara.

Filtrera resultatet

Globala målen
År
Status
 • Förenkla bidragssystem till föreningar

  Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

  Kommunen har underlättat för föreningslivet genom att färdigställa ett förenklat bidragssystem till föreningarna. Vi har även infört ett enklare avgi...

 • Hållbarhetspriset uppmärksammar hållbarhet i Kungsbacka

  Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

  Hållbarhetspriset visar på en aktivitet där vi genom kommunikation nominerar och uppmärksammar förebilder inom hållbarhet, som bor verkar eller vista...

 • Samarbete för blandade upplåtelseformer

  Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

  I projektet Bostället i Frillesås har kommunen genom dialog med fastighetsbolaget Eksta möjliggjort för en utveckling på platsen med blandade upplåte...

 • Krögarträff med dialog om lagar och regler

  Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

  I tillsynsarbetet har kommunen bjudit in till Krögarträffar - ett förebyggande arbete där företagare kan diskutera specifika frågeställningar men ock...

 • Flygfotografering för karta över kommunen

  Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

  Under året genomfördes flygfotografering och laserskanning av kommunen vilket utgör grunden för en bra primärkarta, som i sin tur är av stor nytta fö...

 • Kommunikationssatsning om samhällsutmaningar och möjligheter

  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

  En kommunikationssatsning för att öka förståelse för samhällsutmaningar och möjligheter i Kungsbacka har genomförts, bland annat genom filmsamarbete ...

 • Föreläsningar om jämställdhet i gymnasieskolan

  Mål 5: Jämställdhet Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

  I gymnasieskolan har flera program arbetat med föreläsningar, samtal och diskussioner på temat jämställdhet och genusperspektiv.

 • Fokus på att bekämpa invasiva växtarter

  Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Behovet av att bekämpa invasiva växtarter har varit uppmärksammat under året.

 • Utbildningsinsats om biologisk mångfald

  Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Många yrken inom kommunens verksamheter kan gynna den biologiska mångfalden. Vi vill höja kunskapsnivån om vad respektive yrkesroll kan göra, samt hu...