Våra steg mot hållbarhet

Här kan du läsa om de steg kommunen tar mot att nå de globala målen. Texterna är hämtade från kommunens Hållbarhetsbokslut där vi varje år följer upp hur arbetet med målen går och vad som hänt under året.

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. I Hållbarhetsbokslutet beskriver vi idéer som vi testat och resultaten från projekt och utvecklingsarbeten som vi jobbat med i syfte att skapa en mer hållbar kommun, och en mer hållbar värld för alla. I listan kan du söka fram projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och gjort oss mer hållbara.

Filtrera resultatet

Globala målen
År
Status
 • Granulatfällor minskar spridning av mikroplaster

  Mål 14: Hav och marina resurser

  En faktor som påverkar vattendragens status är mikroplaster. Granulatfällor har installerats på konstgräsplaner för att förhindra spridning ut i natu...

 • Utfasning av köldmedier

  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

  Kommunen har påbörjat ett arbete med att fasa ut köldmedier. Många äldre köldmedier har mycket stark klimatpåverkan samtidigt som det idag finns helt...

 • Färre varuleveranser och minskat koldioxidutsläpp

  Att samordna och planera leveransen av varor i kommunen har minskat enskilda leveranser med en fjärdedel, och minskat koldioxidutsläppen med 100 ton ...

 • Lokalvård kör färre mil på fossila bränslen

  Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

  Lokalvård har utökat elbilpoolen och sänkt antal kilometer som de kör med fossilt bränsle från 265 km till 11,6 km.

 • Distansmöten och minskat resande

  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

  Under året har kommunens personal utvecklat sina former för möten på distans. Detta har bidragit till färre resor än tidigare.

 • Projekt för att minska matsvinn

  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  Kommunen drev 2020-2022 ett projekt för att minska matsvinnet i kommunens förskolor, skolor och gymnasier. Vid uppstarten var det totala matsvinnet c...

 • Egen papperskorg för pantburkar

  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  Vi har satt ut korgar för pantflaskor vid papperskorgar i Kungsbacka stad. På så sätt separeras pantflaskor från restavfall.

 • Återvinna frigolit

  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  På återvinningscentralen i Åsa/Frillesås startade ett pilotprojekt i november 2021, för att återvinna frigoliten i stället för att bränna den.

 • Daglig verksamhet gör återanvändbara skoskydd

  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  Under 2021 minskade inköpen av engångsskoskydd av plast till Teknikens hus från 5 000 till 0.