Våra steg mot hållbarhet

Här kan du läsa om de steg kommunen tar mot att nå de globala målen. Texterna är hämtade från kommunens Hållbarhetsbokslut där vi varje år följer upp hur arbetet med målen går och vad som hänt under året.

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. I Hållbarhetsbokslutet beskriver vi idéer som vi testat och resultaten från projekt och utvecklingsarbeten som vi jobbat med i syfte att skapa en mer hållbar kommun, och en mer hållbar värld för alla. I listan kan du söka fram projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och gjort oss mer hållbara.

Filtrera resultatet

Globala målen
År
Status
 • Ny samtalsgrupp för våldsutövare

  Mål 5: Jämställdhet

  Kommunerna i Halland och Region Halland har inlett ett samarbete för att starta en samtalsgrupp för våldsutövare.

 • Ökad kunskap om vattenanvändning

  Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  Vi deltar i flera nationella projekt om vattenanvändning för att få kunskap om vattenanvändning och vad som driver en ökad användning.

 • Två nya dagvattendammar i Fjärås

  Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  Två dagvattendammar har byggts i Fjärås för att fördröja dagvattnet vid mycket regn.

 • Specialbåt för vassklippning

  Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  En specialbåt köptes in under 2022 för att kunna klippa vass så att dagvattendammar inte växer igen. Dammarna får behålla sin planerade fördröjnings ...

 • Solkarta framtagen

  Mål 7: Hållbar energi för alla

  Kommunen har tagit fram en solkarta i syfte att ge invånarna möjlighet att se vilken potential deras fastighet har för att kunna dra nytta av solcell...

 • Handlingsplan mot våld i nära relationer

  Mål 5: Jämställdhet

  Våren 2022 antog kommunen en handlingsplan mot Våld i nära relation.

 • Digitala kurser ger mer jämställt deltagande

  Mål 5: Jämställdhet

  Under året har kommunens föräldraskapsstöd erbjudit digitala kurser vilket har resulterat i att fler män deltagit i utbildningarna.

 • Jämställd och rättvis rekryteringsprocess

  Mål 5: Jämställdhet

  Kommunens Rekryteringscenter har under året tagit bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor.

 • Om- och nybyggnation av skolor och förskolor

  Mål 4: God utbildning för alla

  Ett antal skolor och förskolor i kommunen har byggts om och till under 2022. Omorganisation av skolor i Åsaområdet, omflyttningar av årskurser och an...