Bootcamp på Bygg- och anläggningsprogrammet

För en del elever kan det vara en chock att komma ut i praktiken eller arbetslivet då skillnaden mellan skola och arbetsplats skiljer sig åt. För att undvika detta införde Mikael Blomgren och Phillip Goodwin, två yrkeslärare på Bygg- och anläggningsprogrammet, deras så kallade ”Bootcamp” - en möjlighet för eleverna att testa på verkligheten.

Vad?

Byggeleverna i årskurs ett på Aranäsgymnasiet har deltagit i ett unikt projekt där de har fått prova på hur det är att arbeta som byggare. De har byggt två mindre hus utomhus under en vecka, med start klockan 06.45 varje morgon. De har använt sig av olika tekniker och material, som att gjuta i EU-pallar, mura en gavel och återbruka så mycket som möjligt. I slutet av veckan har de plockat isär husen och återlämnat materialet till bygghallen. Under veckan har de följt de regler som finns på de flesta framtida arbetsplatserna, inte använda sina mobiler, vara ute oavsett väder och vind samt att äta tillsammans på byggplatsen.

Varför?

Projektet är ett initiativ från lärarna på bygg- och anläggningsprogrammet, som vill förbereda eleverna för hur det är att vara ute på praktiken (APL, arbetsplatsförlagt lärande). Många elever i årskurs två får en överraskning när de inser att arbetsdagarna är långa, tidiga och utomhus. Genom att ge eleverna i årskurs ett en erfarenhet av detta, hoppas lärarna att de ska bli mer motiverade, självständiga och säkra på sitt yrkesval. Lärarna Mikael och Phillip vill också främja relationellt lärande, det vill säga att eleverna ska lära sig att samarbeta, kommunicera och lösa problem tillsammans.

Hur?

Mikael och Phillip har drivit igenom ett helt schemabrytande vecka där eleverna ägnar sig åt byggprojektet i stället för vanliga lektioner. Inför projektet har de arbetat med schemakorrigering, kontakt med vårdnadshavare samt samarbete med måltidspersonal för att få maten till byggsalen i stället för matsalen. Under ”Bootcamp”-veckan så har eleverna arbetat i grupper om fyra eller fem, och har fått ansvar för olika delar av husbygget. De har fått följa ritningar, mäta, såga, spika, skruva, borra, gjuta, mura och måla. De har också fått ge feedback till varandra och till lärarna om hur de tycker att projektet har fungerat. De har fått anpassa sig till vädret, som har varierat mellan sol, regn och blåst och fått känna på hur det är att gå upp tidigt och jobba hårt hela dagen.

Exempelbild

Kontakt

Mikael Blomgren, yrkeslärare
mikael.blomgren@kungsbacka.se

Phillip Goodwin, yrkeslärare
phillip.goodwin@kungsbacka.se

Mikael Blomgren och Phillip Goodwin

Personen bakom

Mikael Blomgren och Phillip Goodwin, yrkeslärare på Bygg- och anläggningsprogrammet.

  • Drivs av: Gymnasium & Arbetsmarknad 

Globala mål

Ikon för FN:s globala mål God utbildning för alla