Öppna data så fler kan innovera, utveckla och forska

Exempelbild

Hur förhåller vi oss till öppna data i Kungsbacka? Öppna data är ett högaktuellt ämne i arbetet med att digitalisera den offentliga sektorn – vi behöver ta kliv framåt i att våga publicera data. Därför är Kungsbacka med i projektet Data for all och utforskar vilken data vi kan dela med oss av och hur vi går tillväga och inte minst, hur vi drar större nytta av data.

Vad?

Öppna data är information som är tillgänglig för allmänheten och kan användas fritt utan några begränsningar som kostnader eller licenser. Det inkluderar information som till exempel tidtabeller för kollektivtrafik, statistik, geodata, demografi och mycket mer. Öppna data gör det möjligt för vem som helst att få tillgång till information som kan vara användbar för forskning, utveckling, innovation och för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Öppna data kan användas av entreprenörer och företag, men även som grund för invånardialog, medskapande, innovation och utveckling av våra egna verksamheter. Samhällsnyttan av fria offentliga data har värderats till 10-21 miljarder kronor per år bara i Sverige och är även en viktig möjliggörare för innovation och hållbarhet.

För att betraktas som öppna data ska den publiceras i ett maskinläsbart format och på den svenska dataportalen och EU:s dataportal, vara tillgänglig digitalt så att andra myndigheter, startups, innovatörer, entreprenörer, forskare och andra som vill kan ta upp data för att använda den. Alla ska kunna ladda ner, bearbeta och kombinera den med annan information för att bygga egna tjänster, appar eller insikter.

Varför?

I Kungsbacka kan öppna data användas för att publicera information om exempelvis vägarbeten, lekplatser, gym och matavfall. Kungsbacka kommun är en del av det EU-finansierade projektet Data for all, som utforskar användningen av öppna data för att skapa riktlinjer, råd, checklistor och vägledning för kommuner för att öka deras förmåga att publicera öppna data.

Idag finns en ovana att jobba med data i Kungsbacka, men för att kunna utveckla kommunens verksamheter behöver vi ta in detta i vår vardag. Förändringen i hur man tänker på öppna data handlar mycket om att våga publicera. Det finns ofta en rädsla för att man ska släppa ut fel data, och man tvekar därför inför att publicera. Det är en förändring i attityd vi måste göra för att våga utforska möjligheterna.

En annan aspekt i att arbeta med öppna data är lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna datalagen) som gäller sedan augusti 2022. Syftet med lagen är att göra offentlig information mer tillgänglig.

Hur?

I Kungsbacka kommun är vi i ett utforskande stadium i arbetet med öppna data. Det handlar inte bara om vilken data vi kan publicera utan även om ett förändringsarbete för att ändra synen på data vi hanterar.

Genom våra pilotprojekt och att testa via Data for all-projektet går vi närmare att förstå hur vi kan utnyttja data som en resurs och våga publicera öppna data.

De viktigaste stegen vi tar just nu för att komma framåt i arbetet med öppna data att kartlägga vilka möjliga data vi har att publicera i kommunen. Parallellt med det behöver vi successivt publicera data för att lära oss på vägen och fortsätta testa nya sätt att arbeta med vår data.

Projektet Data for all

Projektet Data for all syftar till att utveckla användande av öppna data på lokal och regional nivå. I projektet deltar 19 organisationer från sju olika länder. Projektet genomförs med stöd av EU-programmet Interreg Nordsjön.
Data for all (Interreg North Sea) Länk till annan webbplats.

Halvkroppsbild på Måns Danielson från RNGT, står med armarna i kort framför en botorcykel
Nära porträtt bild på Oscar Bergman från BloxIT
kvinna bakom växter

Personen bakom

Ewa Ahlberg, Verksamhetsutvecklare

Att arbeta med öppna data är en möjlighet för oss att öka insynen och transparensen i vår verksamhet samtidigt som vi kan skapa nya innovativa och mer hållbara lösningar och tjänster för våra invånare. Det ger också nya möjligheter för företag och entreprenörer. Vi deltar även i det internationella projektet "Data for All" tillsammans med sex andra europeiska länder. Där har vi förmånen att lära oss av de länder som har kommit längre när det gäller skapa innovativa lösningar som nyttjar öppna data. Både när det handlar om ekonomiska vinster och för att uppnå globala mål för hållbarhet.

  • Drivs av: Kommunledningskontoret

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.