Virtuella studiebesök

Exempelbild

Virtuella studiebesök skapar upplevelser för elever och engagerar lärande. Nu skapas möjligheter att resa, lära och uppleva utanför de traditionella skolböckerna.

Vad?

Hur kan Virtual Reality, VR, användas för att bidra till elevers lärande och måluppfyllelse? Skolor i Kungsbacka kommun testar just nu på lite olika sätt. Ett område som utforskas är att göra studiebesök med hjälp av VR.

Tekniken är densamma som används i projektet som förflyttar elever på distans in i klassrummet med VR-teknik Länk till annan webbplats..

Varför?

Det tekniska hjälpmedlet VR skapar möjlighet att virtuellt besöka fysiskt avlägsna platser eller få upplevelser som inte är möjliga i en vanlig undervisningssituation.

Vi vet från forskning att elevers lärande ökar när de får uppleva något, istället för att läsa om det, speciellt om de också får resonera kring upplevelsen. Men att ta sig fysiskt till intressanta platser utanför skolan kan vara både kostsamt och tidskrävande. VR används mer och mer i olika delar av samhället och av unga på fritiden. Vi ser därför en möjlighet att tekniken kan bidra till motivation för fortsatt lärande. Att göra studiebesök med VR kan ge pedagoger mer möjligheter att tillföra nytt innehåll i lärandet, som också kan attrahera och engagera en bred majoritet av dagens och morgondagens elever.

Hur?

En eller flera kameror är igång på utflyktsmålet och en guide är på plats. Hemma i klassrummet får eleverna en rundtur inom ett område av guiden. Eleverna kan via sina VR-glasögon se föremål, uppleva att de rör sig i lokalen och följa guidens presentation.

Vi prövar tekniken med genom att genomföra piloter i samarbete med närliggande utflyktsmål. Till exempel har vi besökt delar av Universeum och Världskulturmuseet i Göteborg. Vi vill söka fler samarbeten med andra aktörer som möjliggör VR-studiebesök dit det kan vara svårt att ta sig på riktigt på grund av avstånd och kostnader.

Vi utvärderar tillsammans med deltagande lärare och elever för att få förståelse för i vilka sammanhang som studiebesök via VR kan skapa ett mervärde i elevernas utbildning.

helena borgström

Personen bakom

Lèv Grünberg, utvecklare

"Att få till teknik och samarbete som innebär att eleverna virtuellt får göra ett besök i Auschwitz är ett exempel på hur VR skulle kunna skapa ett mervärde för elever i sitt lärande"

  • Drivs av: Förskola & Grundskola 
  • Estimerad budget: 200 000 kronor har använts för att köpa in VR headset, 360 kameror samt sladdar och stativ. 

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.