Vi undersöker AI i bygglovsprocessen

Exempelbild

Vi ska ge oss ut på en AI-resa och utforska Artificiell intelligens (AI) som stöd för att granska bygglovsritningar för att få in mer kompletta ansökningar. Vi vill göra bygglovsprocessen enklare för de som söker bygglov och ska testa om AI kan signalera till sökanden att handlingar behöver kompletteras i ansökan.

Se en filmserie om lärdomar från Ai-projektet

Avsnitt 1 (youtube) Länk till annan webbplats.

Vad?

Syftet med projektet, att granska bygglovshandlingar med hjälp av AI, är att stötta sökanden att skicka in kompletta handlingar när de söker bygglov. I år ska vi testa AI, specifikt bildigenkänning, och träna en algoritm på marklinjer, väderstreck, skalstock och mått till tomtgräns för att identifiera om dessa saknas eller inte i bygglovsansökan. Målet är att sökande ska få sin ansökan komplett.

Projektet är finansierat av Vinnova och ska pågå till oktober 2024. AI-projektet är ett resultat av de insikter som kom från de innovationssprintar som bygglovsavdelningen genomfört under 2023.

Varför?

Cirka 89 procent av alla bygglovshandlingar som kommer in idag är inkompletta. Vi vill fokusera på ansökningsprocessen och göra bygglovsprocessen enklare för de som söker bygglov, genom att stötta sökande till en komplett ansökan vid första tillfället. För att nå framgång behöver vi samarbeta med våra invånare och företag för att våra tjänster ska vara så värdeskapande som möjligt för sökande.

Andra kommuner har visat stort intresse för projektet och vi ska dela våra insikter och lärdomar för att stärka samverkan.

Hur?

Projektet genomförs av vår bygglovsavdelning med tätt samarbete med den kommuncentrala digitaliseringsenheten. Vi kommer ta extern konsulthjälp för utveckling av AI-lösningen där arbetet är planerat i olika arbetspaket. Där vi börjar med workshop och uppstart med genomförandeplan. Vinnovas utlysning fokuserar mycket på lärande och utgör en viktig del av projektet. Vi kommer därför att dokumentera, dela och sprida insikterna från projektet både internt som externt.

helena borgström

Personen bakom

Helena Borgström, verksamhetschef och Fredrika Dahlberg, innovationsledare.

Vi vill skapa nytta för dem vi är till för och undersöka om AI är rätt verktyg för att stötta sökande att skicka in mer kompletta handlingar. Kompletteringar är tidskrävande både för oss och för sökanden. Vi vill att det ska vara lätt att söka bygglov och i det här projektet vill vi utforska om AI kan hjälpa oss att nå dit.

  • Drivs av: Bygg- och miljöförvaltningen
  • Finansiering: 600 000 kr, från Vinnova.

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.

Lyssna på poddavsnittet