Mera digital: Invånarfokuserad dialog, medskapande och digital kompetens

Exempelbild

Hur kan vi öka den digitala kompetensen och delaktigheten i mötet med Kungsbackas invånare? Utifrån invånarfokuserad dialog, nyfikenhet, medskapande samt att innovera och experimentera tillsammans med invånare, mellan förvaltningar och tillsammans med olika aktörer skapas möjligheterna för Mera digital.

Varför?

Närmare sex procent av svenskarna lever i digitalt utanförskap. De som lever i digitalt utanförskap är ofta hushåll med låga inkomster, de som bor på landsbygden och äldre. Analoga alternativ försvinner och ersätts med digitala alternativ, detta leder till att många upplever en otrygghet och rädsla att göra fel i det växande digitala samhället Men för de som gärna vill lära sig ny teknik finns inte alltid de ekonomiska förutsättningarna. Ansvaret och kostnaden för att använda och lära sig ny teknik läggs på individen, vilket bidrar till ökad klyfta mellan de digitalt starka och svaga.

Digitalt utanförskap kan skapa en överväldigande känsla hos dem som inte är vana att använda teknologi. Många som använder digitala verktyg sällan är osäkra på hur de ska navigera i den moderna informationsvärlden och har svårt att hitta relevant och tillförlitlig data. Denna passivitet är ofta en drivkraft till att utanförskapet ökar och som är en följd av de snabba förändringarna i samhället.

Vad?

Mera digital är ett innovativt arbete tillsammans med invånare och medarbetare som syftar till att öka den digitala kompetensen och delaktigheten i Kungsbacka kommun. Mera digital lärcenter Fyren i Kulturhuset Fyren är en arena för invånarfokuserad dialog, medskapande, göra nytt, kreativitet, experimenterande och att målsöka tillsammans. Invånare får också möjlighet till coaching och stöd utifrån sitt behov och nyfikenhet, låna hem digitala material såsom en surfplatta eller verktyg för programmering samt testa och pilota sina idéer.

Det är även en möjlighet att utbyta kompetens med både Kungsbacka kommun och externa partners.

Mera digital befinner sig även på andra platser i kommunen genom bland annat Mera digital mobil och på Kungsbacka Live, marknader och träffpunkter.

Hur?

I Mera digital undersöker vi behovet, idégenererar tillsammans, prototypar och pilotar samt förverkligar lösningen.
Utöver att identifiera utmaningen genomfördes intervjuer, samtal och fokusgrupper för att förstå behovet av utmaningen.

Isabelle kristenssen

Personen bakom

Isabelle Kristensen, projektledare

Tillsammans med dig som invånare, olika aktörer och mellan förvaltningarna kan vi samverka som ETT Kungsbacka. Tillsammans kan vi testa, innovera och göra nytt. Att experimentera och målsöka tillsammans skapar möjligheter nu och framåt.

Kontakta gärna

isabelle.kristensen@kungsbacka.se

  • Kultur & Fritid och i samverkan med Kungsbacka kommuns förvaltningar

Utmaningar och möjligheter

Öka delaktigheten

Vi behöver stärka den demokratiska processen och få fler engagerade i samhällets utveckling.