AI används för analys av dialoger

Exempelbild

Kan vi använda AI för att analysera dialoger inom utvecklingsarbetet som förs i kommunens förskolor och grundskolor?

Rektorer och förvaltningsledning har samtal för att systematiskt förbättra kvalitén i verksamheten. Nu undersöker vi om AI kan användas för dokumentation och analys av det som kommer fram.

Vad?

Projektet syftar till att använda AI för att optimera och förenkla analysen av dialoger inom utvecklingsarbete. Dialoger är ett sätt att fördjupa, problematisera och ge stöd i ett utvecklingsarbete. I Förskola & Grundskolas kvalitetsarbete är dialogen en viktig metod för att utveckla verksamheten. Den skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov.

Varför?

Att analysera muntliga dialoger tar tid och det är inte säkert att allt kommer med på ett likvärdigt sätt. Genom att införa AI i vår analysprocess kan vi spara tid och samtidigt förbättra kvaliteten på våra resultat. Det traditionella sättet att dokumentera och analysera dialoger är tidskrävande och det kan vara svårt att få med alla detaljer. Men med hjälp av AI kan vi automatisera processen och få mer exakta resultat. Dessutom kan vi höja kvaliteten på analysen genom att jämföra den digitala AI-analysen med en manuell analys utförd av en person. Detta ger oss möjlighet att få en mer objektiv och pålitlig bedömning av dialogen.

Hur?

Vi har tagit fram och utvecklat en app, Neo, där vi kan spela in en dialog med flera personer och transkribera det till text där varje persons tal kan identifieras och separeras.

När väl texten är transkriberad så används AI-stöd för att sortera och kategorisera innehållet utifrån en vetenskaplig metod.

Lars Clemensson

Personen bakom

Lars Clemensson,
verksamhetschef

"Genom att införa AI i vår analysprocess kan vi spara tid och samtidigt förbättra kvaliteten på våra resultat."

  • Drivs av: Förskola & Grundskola
  • Estimerad budget:

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.

Globala mål

Ikon för FN:s globala mål God utbildning för alla