Wellbee - ett digitalt stödverktyg

Exempelbild

Att passa tider, välja kläder och gå och handla mat känns som en självklarhet för många, men inte för alla. För en person med kognitiva nedsättningar kan dessa sysslor vara svåra att utföra. Stödverktyget Wellbee kan underlätta mångas vardag och bidra till ett mer självständigt liv.

Vad?

Wellbee är ett digitalt stödverktyg för personer med kognitiva nedsättningar. Kognitiva nedsättningar kan uppstå av olika funktionsnedsättningar eller skador som påverkar hjärnan och gör att man kan ha svårt att följa instruktioner, passa tider, organisera sig, planera och hitta platser och saker.

Wellbee underlättar vardagen för personer som behöver kognitivt stöd. Genom att använda stödverktyget genom en app i sin telefon eller surfplatta kan användaren bli mer självständig och känna sig mer delaktig i sitt eget liv.

I appen har användaren tillgång till funktioner som kalender, påminnelser, aktivitetslistor, videosamtal, inköpslistor, förenklade kontakter, kläder efter väder, QR-läsare, meddelanden och loggbok. Allt för att få rätt stöd för att kunna utföra vardagliga sysslor och bli mer självständig.

Individ & familjeomsorg har valt att använda projektet med Wellbee som en del i den lokala handlingsplanen när det gäller psykisk hälsa.

Varför?

Många personer som har kognitiva utmaningar upplever begränsningar när de försöker använda digitala verktyg och tjänster. Det finns en risk att dessa personer hamnar i digitalt utanförskap, eftersom vardagen för många blir alltmer digital. För att motverka detta har förvaltningen för Individ & familjeomsorg tagit initiativ till att öka digital inkludering och självständighet för personer som behöver stöd i sin vardag, till exempel för personer som har boendestöd. Verktyget Wellbee går att anpassa till varje individs behov, för att möta deras kognitiva utmaningar i vardagen.

Boendestödet är till för personer som bor själva men som behöver stöd att kunna få en fungerande vardag. Kungsbacka är en geografiskt stor kommun med stort avstånd mellan dem som får insatser utspritt i olika delar av kommunen.

Att använda Wellbe som kompletterande stöd kan göra brukaren mer självständig och trygg. Brukaren kan på egen hand använda appen för att se dagens planering och enklare kontakta sin personal och nära och kära. Det underlättar boendestödet och ökar samtidigt den digitala inkluderingen.

Hur?

Marica Nilsson Granlund är verksamhetsutvecklare på Individ & familjeomsorg. Hon blev inspirerad till att vilja använda Wellbee i Kungsbacka kommun när hon såg hur Karlstad kommun använt sig av planeringsverktyget. Hon förstod att Wellbe kunde underlätta boendestödet och andra stödinsatser för personer med funktionsnedsättning och samtidigt göra brukaren mer självständig.

2021 valde hon och hennes kollegor att göra en pilot på planeringsverktyget och köpte in testlicenser som nu blivit testade av 18 användare under sex månader. För att göra testperioden möjlig har kommunen utbildat personal i verktyget för att de in sin tur ska kunna hjälpa brukaren att använda appen.

Brukarna har tyckt att det varit kul att få använda ett digitalt verktyg och de har känt sig mer självständiga. Ryktet om Wellbee har spridits och nu har flera brukare önskat att få testa appen.

Under användandets gång har personalen märkt att det är ett väldigt bra verktyg för att kunna stötta brukaren på distans. Det har även bidragit till att de fått en bättre struktur i planeringen och att de kunnat minska förflyttningstid för att åka ut till varje brukare.

Återkoppling har varit en viktig del i projektet för att få veta vad som fungerar bra och vad som behöver justeras i funktionen. Genom nära samarbete med innovationsföretaget har appens funktioner utvecklats löpande under projektet. Ofta genom input och önskemål från brukarna som har använt appen och medarbetare själva.

I början av 2023 kommer appen att införas och erbjudas till fler. Inledningsvis kommer alla som har boendestöd att bli erbjudna att använda Wellbee. Övriga som kommer att erbjudas stöd är personer inom Sysselsättning, kortidsvistelse, personlig assistans och andra verksamheter inom Funktionsstöd.

Marica och Johan

Personerna bakom

Marica Nilsson Granlund, verksamhetsutvecklare och Johan Johansson, koordinator

Den digitala utvecklingen som påverkar invånare och våra målgrupper ställer krav på digital kompetens hos medarbetare som ska ge stödet i vardagen

  • Drivs av: Individ & familjeomsorg
  • Estimerad budget: cirka 1,1 miljoner kronor

Utmaningar och möjligheter

Öka självständigheten

Det blir allt färre som försörjer fler, samtidigt som kostnaderna för vård och omsorg stiger. För att möta utmaningen behöver vi ta till ny teknik och nytänkande för att möta invånarnas behov.