Regnbågar fyller Tingbergsskolan – HBTQI+ i skolan

Exempelbild

Tingbergsskolans bibliotek fylldes med normkreativa böcker i ett projekt för att skapa bättre förståelse för HBTQI+ och skapa ny samhörighet.

Vad?

Tingbergsskolans bibliotek har uppgraderats med en helt ny sektion som innehåller litteratur om HBTQI+. Skolan valde att köpa in böcker om HBTQI+ för samma summa som de vanligtvis spenderar på böcker under ett helt år. Personalen utbildade sig inom HBTQI+ för att bättre kunna möta elever och lära sig mer om dessa frågor. Dessutom skapade eleverna på Tingbergsskolan en utställning tillsammans, som innehöll dikter om HBTQI+. Samtalsgrupper bildades i skolan, där personalen och eleverna diskuterade HBTQI+. Lärare och kuratorer deltog också i dessa samtal för att öka medvetenheten om HBTQI+ och förbättra stödet till eleverna.

Varför?

Tingbergsskolan genomförde projektet, HBTQI+ kunskap i skolan för att öka kunskapen om HBTQI+ hos elever, lärare och föräldrar. Bibliotekarien Jessica insåg att hon själv saknade kunskap om ämnet när hon mötte elever och att hon inte var ensam om det. Forskning visar att hbtqi-personer på gruppnivå har sämre hälsa jämfört med övrig befolkning. Hbtqi-personer inkluderar homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation. Nästan 20% av den svenska befolkningen är inte heterosexuell, men få har fått läsa om normkreativa förhållanden och familjer i skolan.

Böcker är en naturlig del av skolan och att fylla skolans bibliotek är ett bra sätt att öka kunskapen om HBTQI+. Biblioteket fungerar också som en naturlig träffpunkt för elever och lärare att diskutera ämnet.

Genom att normalisera detta viktiga ämne och lyfta upp det på biblioteket kan alla ta del av det och öka sin kunskap. Jessica berättar att eleverna känner sig trygga att prata om HBTQI, stjärnfamiljer och kärlek i alla former, vilket är fantastiskt att se. För vissa elever från andra kulturer kan detta vara ett ämne man aldrig tidigare har pratat om, säger Jessica Nordlund, skolbibliotekarie och initiativtagare.

Hur?

Jessica Nordlund arbetade med flera aktiviteter för att nå detta mål. En nyckel till projektets resultat grundade sig i att ha samtal med HBTQI+ ungdomar om vad de hade velat ha när de gick i grundskolan. Utbildningar hölls för all personal för att höja kunskapsnivån och boksamtal hölls med eleverna.

Böcker är en viktig del av skolan och projektet fokuserade på att fylla skolans bibliotek med böcker som behandlar ämnet HBTQI+. En guide från Svensk Biblioteksförening för arbete med tema HBTQ+ sa att man inte skulle märka ut böcker eller göra en stor grej av att de fanns där. Men samtal med HBTQIA+ ungdomarna i Kungsbacka sa motsatsen, de ville att det skulle vara tydligt och centrerat och enkelt att hitta. Projektet märkte därför ut böckerna och gjorde dem enkelt tillgängliga för eleverna.

Målet var att normalisera och skapa bättre förståelse för vad HBTQI+ och synliggöra ämnet. Detta gjordes genom att ha öppna diskussioner, utbildningar och aktiviteter på skolan. I projektet samarbetade Jessica och Tingbergsskolan med ungdomsgruppen HBTQIA+ i Kungsbacka för att få deras input och för att få en bättre förståelse för vad unga tyckte om ämnet.

Genom att arbeta med projektet "HBTQI+ kunskap i skolan" ville man skapa en tryggare och inkluderande skolmiljö för alla elever, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Projektet visade på vikten av att öppna upp för diskussioner och att ha öppna sinnen för att kunna lära sig mer om ämnet. Det var också viktigt att arbeta tillsammans med elever, personal och andra organisationer för att kunna nå ut till så många som möjligt och skapa en större förståelse och acceptans för HBTQI+ personer i samhället.

bild på kvinna med pride väska

Personen bakom

Jessica Nordlund, skolbibliotekarie

"Vi köpte in så otroligt många böcker ändå blev de helt utlånade direkt och är fortfarande väldigt populära. Nu när vi har haft dem ett tag så kommer elever och frågar efter specifika böcker som en bok om två pappor som är tillsammans"

  • Drivs av: Förskola & Grundskola
  • Estimerad budget: 20 000 kronor

Utmaningar och möjligheter

Öka delaktigheten

Vi behöver stärka den demokratiska processen och få fler engagerade i samhällets utveckling.