AI-assistent ska frigöra tid

Exempelbild

Nu pågår träningen av en digital assistent som ska hjälpa personal i bland annat hemtjänst och hemsjukvård att snabbare och mer effektivt få tillgång till rutiner och riktlinjer. Det är inte bara en banbrytande idé, utan även ett effektivt sätt att frigöra mänskliga resurser.

Vad?

En digital assistent som möter den svenska offentliga sektorns behov håller på att se dagens ljus. AI-assistenten ska ge snabba svar på frågor om rutiner och riktlinjer. Vi har tränat den på ett hundratal dokument, frågor och svar kopplade till Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun. Den ska fungera som ett stöd för personalen att snabbare och mer effektivt få tillgång till information, vilket i sin tur ska frigöra tid för arbetsuppgifter som vi inte kan lösa med digitala hjälpmedel.

Så kan digitala assistenten fungera i praktiken

Varför?

Svensk offentlig sektor står inför flera utmaningar under de kommande åren, där bristen på personal är en av de mest centrala. Bara i Kungsbacka skulle vi behöva anställa ca 2 500 - 3 000 personer för att möta upp behovet inom vård och omsorg under de närmsta tio åren. Vi rekryterar idag ca 100 - 150 medarbetare per år. Ökad användning av artificiell intelligens är ett sätt att minska rekryteringsbehovet. Genom att effektivisera administrativt arbete får vi medarbetarnas varma händer att räcka till när behovet ökar.

Hur?

Projektet En gemensam digital assistent för offentlig sektor är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet, koordinerat av AI Sweden. Genom att låta personal som arbetar nära omsorgstagarna vara involverade hela vägen kan vi säkerställa att AI-assistenten blir relevant och effektiv. Under våren har metodutvecklare från Vård & Omsorg tillsammans med resurser från Kommunledningskontoret jobbat intensivt med att träna AI-assistenten på rutiner och riktlinjer som idag finns i olika samarbetsrum och databaser. I nästa steg kommer medarbetare från hemtjänsten och hemsjukvården testa assistenten för att se om vi behöver träna den på fler saker.

Personen bakom

Iwona Carlsson, digitaliseringschef på Kommunstyrelsens förvaltning och Lotta Nord, biträdande förvaltningschef på Vård & Omsorg.

Tanken väcktes redan i samband med att ChatGPT släpptes. Vi började med en gång spåna på hur en sådan skulle se ut för vår personal. Vi såg direkt att det skulle kunna revolutionera vårt arbetssätt och få vår personal att räcka till fler när antalet vårdtagare nu ökar drastiskt.

- Lotta Nord.

När jag fick frågan från AI Sweden om att vara med i det här projektet var jag inte sen att säga ja. Jag är så imponerad och tacksam för det teamwork som vi har kring detta: Metodutvecklare från Vård & Omsorg har tillsammans med resurser från Kommunledningskontoret gjort ett fantastiskt jobb för att möta upp AI Sweden behov för att lyckas med det här projektet.

- Iwona Carlsson

  • Drivs av: Förvaltningen för Vård & Omsorg
  • Estimerad budget: 350 000 kronor

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.