Träna ledarskap och bemötande i VR

Exempelbild

Lärares ledarskap och relationella kompetens är en förutsättning för att kunna skapa arbetsro och en framgångsrik undervisning för barn och elever. Det är därför viktigt att lärare har möjlighet att öva och utveckla sina färdigheter.

Vad?

Förskola & Grundskola genomför ett innovationsprojekt för att testa och utveckla VR (Virtual reality) som ett verktyg för lärare att träna på sitt ledarskap.

Initiativet utgår ifrån behovet av att få uppleva och träna på autentiska scenarier i en trygg miljö. Tänk dig att öva på klassrumssituationer, konflikthantering eller pedagogiska utmaningar – allt i en testvänlig miljö.

Varför?

  • Forskning pekar på att lärares ledarskap och relationella kompetens är en förutsättning för att kunna skapa arbetsro och en framgångsrik undervisning för barn och elever.
  • Hur pedagoger lyckas i sin ledarroll varierar. Beteenden kan vara invanda och kan vara utmanande att bryta eller förändra i praktiken.
  • Behovet är att på ett tryggt och effektivt sätt kunna ge kompetensutveckling för nyanställda, nyexaminerade lärare men också de mer erfarna som vill eller behöver träna på sitt ledarskap i klassrummet eller i förskolan.

I en VR-miljö är det helt riskfritt att testa och utveckla sig själv vid situationer som kräver ledarskapskompetens. VR-satsningen används till att kompetensutveckla personal för att bättre hantera utmanande situationer som kan uppstå i mötet med barn och unga.

Hur?

För att lära oss mer om VR-tekniken har vi genomfört en pilot där läraren i VR miljö får träffa en virtuell elev (avatar) på högstadiet och hjälpa den vidare i en komplicerad situation.

Insikterna i piloten kommer hjälpa oss att ta fram olika typer av scenarier som vi kommer kunna använda i vår kompetensutveckling.

I projektet finns en koppling till lektor i pedagogik och en vetenskaplig förankring för att säkerställa att vi tränar på delar som ger effekt för barn och elever.

Peter Gustavsson är projektledare

Personen bakom

Katarina Fred, utvecklingsledare på HR och kommunikation

"VR ger möjligheter för medarbetare att kompetensutveckla sig, genom att de får träna på skarpa situationer i en trygg miljö.

Exempelvis går det utmärkt att som lärare träna på sitt ledarskap med hjälp av VR. Då får de möjlighet att prova olika sätt för hur de kan leda undervisningen och eleverna som de möter."

  • Drivs av: Förvaltingen för Förskola & Grundskola
  • Estimerad budget: 640 000 kronor

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.

Globala mål

Ikon för FN:s globala mål God utbildning för alla