3D-skrivare, en idé med oväntade vinster

Exempelbild

Ett behov ledde till en idé om att själva utforska möjligheterna att använda 3D-utskrifter inom vår kommun. Digitalt center köpte in en enkel skrivare för att i liten skala testa att skriva ut monteringsdetaljer i plast. Det funkade perfekt!

Varför?

Inom verksamheten Digitalt center, som är navet för vår IT-miljö, hade vi behov av små monteringsdelar till IT-utrustning i kommunens olika verksamheter. Tanken kom till – tänk om vi själva kunde skriva ut delarna på en 3D-skrivare och därmed ersätta produkterna till en bråkdel av priset och ändå behålla de egenskaper som produkterna krävde. Vi såg också en möjlighet att hitta nya lösningar genom att ta fram delar som inte fanns att köpa ute på marknaden.

Vad?

En 3D-skrivare skapar tredimensionella prototyper genom att lodrätt skriva ut lager efter lager. Genom att skapa föremålen från exempelvis ett CAD-program, kan föremålen ha nästan vilken form eller geometri som helst. 3D-utskrifter kan bestå av flera olika material beroende på vilken teknik man använder. Vi testar nu tekniken FDM/materialextrudering där materialet består av plasttråd på en spole som smälts och trycks ut på en byggplatta, lager på lager.

Hur?

Vi köpte in en enkel 3D-skrivare för att testa och utvärdera den ursprungliga tanken som var att ersätta dyra monteringsdelar med 3D-utskrivna delar. Skrivaren, materialet och den nedlagda arbetstiden betalade sig fort och produkterna vi skapade fick en likvärdig funktion med de som vi tidigare köpte in. Vi beslutade oss därför för att fortsätta med 3D-printing, men såg också möjlighet att utvidga användningsområdet till att skapa helt andra produkter och lösningar. Exempel på produkter som vi nu själva skriver ut är olika slags monteringsfästen, varav en del inte finns att köpa på marknaden. Genom dessa kan vi montera utrustningen säkrare på vissa ytor och ibland även på ett enklare sätt vilket sparar arbetstid. Genom att testa så upptäcker vi ständigt nya behov där 3D-printing blir ett naturligt verktyg i verktygslådan för att kunna leverera bättre, billigare och mer exakta lösningar i arbetet.

Peter Gustavsson är projektledare

Personen bakom

Robin Carlsson, nätverkstekniker

”Vår initiala idé funkade som vi hade hoppats, men den stora vinsten är att vi har hittat andra användningsområden. Kostnaden för produkterna blir en bråkdel jämfört med tidigare och vi kan ta fram produkter som inte finns på marknaden. Dessutom sparar vi arbetstid, både för inköp och genom att kunna arbeta på nya sätt.”

  • Drivs av: Digitalt center, förvaltningen för Service
  • Estimerad budget: 4 000 kronor

Globala mål

Ikon för FN:s globala mål Hållbar konsumtion och produktion