AI styr värmen på Smidesvägens grupp- och serviceboende

Exempelbild

Kan vi använda AI för att styra värmen i en av våra lokaler och även minska energianvändningen? Det har kommunens fastighetsavdelning testat i ett grupp- och serviceboende i Kungsbacka.

Varför?

Vår fastighetsavdelning arbetar ständigt med att försöka minimera och optimera energianvändningen i våra lokaler. För att utvärdera den eventuella minskade förbrukningen kom medarbetare på idén att låta AI styra och reglera värmen i en av lokalerna.

Vad?

En AI-funktion som med hjälp av väderprognoser styr värmesystemet. Den nya funktionen tar fram prognoser utifrån vädret och från vilken vindriktning det blåser och anpassar värmen i lokalen så att den är jämn. Till exempel, om det är soligt ute så värms lokalen av solinstrålningen, och då anpassar AI-funktionen hur mycket eller lite som värmesystemet behöver hjälpa till för att nå den valda inomhustemperaturen. AI-funktionen anpassar inomhustemperaturen i lokalen så att den är jämn oavsett yttre påverkan. I flera rum i grupp- och serviceboendet mäter vi inomhustemperaturen för att säkerställa att vi har rätt temperatur för de boende.

Hur?

Vi köpte in AI-funktionen och kopplade den till vårt styrsystem för värmeproduktion på Smidesvägens grupp- och servicebostad.Efter att ha använt systemet under en tid så kan vi se att energianvändningen har minskat med 19 procent och att inomhustemperaturen upplevs som jämnare. Därför undersöker vi om det är möjligt att använda AI-funktionen i andra kommunala lokaler framöver.

Peter Gustavsson är projektledare

Personen bakom

Mikael Ahlström, drifttekniker och Mats Gustavsson, energiingenjör.

”Genom att låta AI styra värmesystemet så minskar vi energianvändningen och får samtidigt ett bättre inomhusklimat.”

  • Drivs av: Förvaltningen för Service

Globala mål

Ikon för FN:s globala mål Hållbar konsumtion och produktion