Kungsbacka kommun med alla verksamheter är ett gemensamt varumärke. Det ska vara enkelt för alla att förstå vilka verksamheter som ingår i kommunen.

Kungsbacka kommun har en gemensam grafisk profil som vi använder konsekvent. Det viktigaste elementet i profilen är logotypen med Sankta Gertrud som är Kungsbackas skyddshelgon.