Kungsbacka kommun med alla verksamheter är ett gemensamt varumärke. Det ska vara enkelt för alla att förstå vilka verksamheter som ingår i kommunen.

Kungsbacka kommun har en gemensam grafisk profil som vi använder konsekvent. Det viktigaste elementet i profilen är logotypen med Sankta Gertrud som är Kungsbackas skyddshelgon.

Kungsbackas logotyp.

Logotyp och manual

Vapnet med helgonet Sankta Gertrud är grunden i Kungsbacka kommuns logotyp. Under eller vid sidan om vapnet ligger namnet Kungsbacka.

typografiexempel

Typografi

Kungsbackas typsnitt används i all kommunikation från kommunen. Typsnitten och en enhetlig användning skapar igenkänning i vår kommunikation.

Färgexempel

Färger

Kungsbacka har en färgpalett med stor variation. Färgerna kan uttrycka både harmoni och lugn, och puls och energi.

Exempel på ikon.

Ikoner och illustrationer

Ikoner och illustrationer kan vi använda för att komplettera text, för att förklara något eller för att förstärka en känsla. Följ Kungsbackas profil i färg och form.

Bilder

I de bilder vi använder ska det autentiska och den naturliga situationen vara i fokus. Vi strävar efter att det i våra bilder ska finnas aktivitet och mångfald.

Fasadskylt på Kungsbacka sporthall.

Skyltar

I Kungsbacka finns mängder av skyltar – inomhus och utomhus, fasta och tillfälliga. Här hittar du vägledning för när du ska beställa skyltning.