I de bilder vi använder ska det autentiska och den naturliga situationen vara i fokus. Vi strävar efter att det i våra bilder ska finnas aktivitet och mångfald.

Autentiska Kungsbackabilder

Vi använder främst bilder som är tagna i Kungsbacka och som föreställer invånare, medarbetare och näringsidkare i sina naturliga miljöer. En bild som är på riktigt och som känns autentisk är ett bättre val än en arrangerad generisk bildbyråbild.

Kungsbacka kommuns bilder ska hålla hög kvalitet. Bra bilder kännetecknas ofta av:

  • att det är fokus på det som är viktigt i bilden, att budskapet och känslan i bilden är tydlig.
  • att det är naturligt ljus eller att ljussättningen är väl avvägd och bra genomförd.
  • att bakgrunden är lugn och att kompositionen är medveten.

Bildkategorier

För att kunna arbeta strategiskt med bilder har vi olika kategorier att förhålla oss till. Bilderna i de olika kategorierna fyller olika funktioner när vi publicerar dem.

Imagebilder

I den här kategorin är det höga krav på teknisk kvalitet och innehåll. Det är bilder som bidrar till att förmedla de värden som Kungsbacka kommuns varumärke är uppbyggt av. Bilderna har en tydlig Kungsbackaidentitet.

Kommunens kundcenter Kungsbacka direkt i receptionen i stadshuset

Verksamhetsbilder

Det här är bilder som är att likna vid reportagebilder. Det är dokumentära, ärliga bilder från våra verksamheter.

Två personer är ute går på en gångväg, de har ryggen mot kameran och håller armkrok

Porträtt

I kategorin porträtt har vi bilder som berättar om en specifik person och som kan visa individuella karaktärsdrag. I denna kategorin finns också traditionella studioporträtt av exempelvis våra politiker.

Porträttbild på en leende blond kvinna i undersköterskekläder och namnskylt med namnet Gina

Symbol- och objektbilder

Symbolbilder används för ämnen som är svåra att bildsätta eller som komplement till andra bilder.

Objekt redovisar. Det kan likna produktfoto, men även arkitektur- och naturbilder har vi i denna kategori.

Vetefält där en blå himmel i horisonten

Illustrationer och ikoner

Våra illustrationer och ikoner följer vår grafiska profil i färg och form. De här bilderna förklarar och förtydligar. De fyller alltid en funktion och ska inte användas som utsmyckning.

Tre tvådimensionella ikoner, en på dokument, en på en person som springer och en hand där tummen och pekfinger formar en ring som signalerar "okej"

Vilka bilder ska vi inte använda?

  • Bildbyråbilder med överdrivna uttryck, uppenbart arrangerade
  • Uppställda och alltför konstruerade kompositioner
  • Bilder som är för mycket bearbetade, eller bilder med typiska filter
  • Klichéartade bilder
En man och en kvinna sitter vid ett bord med en dator mellan sig, de skrattar och high five-ar varandra

Exempel på en typ av bild som vi ska undvika att använda. Den visar en alltför arrangerad situation och ger ett oärligt intryck.