Kungsbacka har en färgpalett med stor variation. Färgerna kan uttrycka både harmoni och lugn, och puls och energi.

Åtta huvudfärger och fyra neutrala

Här hittar du koderna till våra huvudfärger. Den gula och den ljusare av de blå är de färger som finns i Kungsbackas logotyp.

Pantone = Yellow
CMYK = 5 0 90 0
RGB = 250 235 15
Web = #FAEB0F

Pantone = Bright Red
CMYK = 0 75 95 0
RGB = 235 90 25
Web = #EB5A19

Pantone = Rhodamine Red
CMYK = 5 100 40 0
RGB = 220 0 90
Web = #DC005A

Pantone = 7648 C
CMYK = 35 95 25 15
RGB = 155, 40, 100
Web = #9B2864

Pantone = 346 C
CMYK = 60 0 65 0
RGB = 115 190 120
Web = #73BE78

Pantone = 7472 C
CMYK = 70 20 40 5
RGB = 75 155 155
Web = #4B9B9B

Pantone = 2935 C
CMYK = 100 55 0 0
RGB = 0 100 175
Web = #0064AF

Pantone = 7700 C
CMYK = 90 60 30 15
RGB = 35, 85, 125
Web = #23557D

Vit

Pantone = Warm
Grey 1 C
CMYK = 7 7 10 0
RGB = 240 235 231
Webb = #F0EBE7

Pantone = 439 C
CMYK = 60 60 55 60
RGB = 70 60 60
Webb = #463C3C

Svart

Kompletterande färger

Utöver huvudfärgerna finns kompletterande toningar av varje färg.

RGB = 255 255 160
Web = #FFFFA0

RGB = 255 188 119
Web = #FFBC77

RGB = 255 118 158
Web = #FF769E

RGB = 205 147 177
Web = #CD93B1

RGB = 200 246 202
Web = #C8F6CA

RGB = 115 219 219
Web = #73DBDB

RGB = 135 178 234
Web = #87B2EA

RGB = 86 129 172
Web = #5681AC

Kompletterande neutrala färger

RGB = 241 245 249
Webb = #F1F5F9

RGB = 255 235 230
Webb = #FFEBE6

RGB = 240 235 231
Webb = #F0EBE7

RGB = 249 245 243
Webb = #F9F5F3

RGB = 159 148 148
Webb = #9F9494

RGB = 113 102 102
Webb = #716666

RGB = 70 60 60
Webb = #463C3C

RGB = 26 22 22
Webb = #1A1616

Att kombinera färger

Var sparsam med att använda flera starka färger tillsammans. Välja istället en av huvudfärgerna och komplettera med någon av de neutrala färgerna, för ett lugnare och mer harmoniskt intryck.

Färgkombinationer.

Exempel på rekommenderade färgkombinationer.

Tillgänglig text på färg

När du ska ha text på en färgad platta är kontrasten viktig. Text och annat innehåll ska vara tydlig och lättläst för den som ska få informationen.

Karta över vilken textfärg som ska användas över respektive färg i den grafiska profilen för att kontrasterna ska bli tydliga

Följ den här principen när du väljer mellan svart och vit text.

Tänk på att

  • vissa färger är svåra att särskilja för många personer, till exempel rött och grönt.
  • att inte kombinera för många färger. Det blir rörigt.
  • till exempel svart text mot gul eller orange bakgrund kan signalera varning eller fara.
  • när du använder färg som en markering för exempelvis rätt och fel, så måste du komplettera med text eller ikon för att förtydliga budskapet.
  • vara mycket restriktiv med att använda färgad text. Gör texten svart eller vit.