I Kungsbacka finns mängder av skyltar – inomhus och utomhus, fasta och tillfälliga. Här hittar du vägledning för när du ska beställa skyltning.

Verksamhetsskyltar inom- och utomhus

För skyltning i och i anslutning till våra verksamheter har vi skyltmanualer som underlättar både för dig som beställer och för leverantörer.

Invändig skyltning

Inomhus har vi skyltar som är viktiga för att vi ska vara så tillgängliga som möjligt och för att man ska hitta rätt. Det finns två olika färgkombinationer att välja mellan för den invändiga skyltningen.

Man bör ha samma färgkombination genom hela skyltningen i en lokal, byggnad eller verksamhet.

Utvändig skyltning

Alla utvändiga skyltar följer samma färgkombinationer vilka framgår av skyltritningarna i manualen. Som fasadskylt använder vi vapnet ur vår logotyp tillsammans med verksamhetens namn i typsnittet Frutiger. Det är därmed ett av få undantagsfall där vapnet används utan ordet Kungsbacka i anslutning.

Kartor och illustrationer utformar vi med färger från den grafiska profilen.

Fasadskylt Kungsbacka sporthall.

Kungsbackas vapen tillsammans med verksamhetens namn på fasadskylt.

Kommunikationsskyltar

Alla våra skyltar är inte verksamhetsskyltar. Till exempel vid evenemang och byggen följer vi istället konceptet för kommunikationsskyltar. De skyltarna har mer gemensamt med affischer och andra trycksaker. Kommunikationsskyltar delar vi in i två kategorier: budskaps- respektive informationsskyltar.

Budskapsskyltar

Budskapsskyltar är skyltar med korta och koncisa budskap. De har en bakgrund i en färg från vår grafiska profil och vit text.

Informationsskyltar

På platser där vi vill berätta mer använder vi informationsskyltar. Förutom lite längre textstycken kan de också innehålla bilder, ikoner och illustrationer.

Budskapsskylt och informationsskylt.

Exempel på budskapsskylt och informationsskylt.