Kungsbackas typsnitt används i all kommunikation från kommunen. Typsnitten och en enhetlig användning skapar igenkänning i vår kommunikation.

Välj rätt typsnitt

Kungsbackas huvudtypsnitt är Work Sans. Det används i rubriker i trycksaker, i digitala kanaler och i bildspel. I våra mallar finns styckeformat med rätt typsnitt inlagt.

Typsnitt i digitala kanaler och film

Work Sans används i både rubriker och löptext i alla digitala kanaler, även film. Det skapar tydlighet och igenkänning.

Typsnitt i trycksaker

Work Sans är vårt huvudtypsnitt och Caslon används i brödtexter. I rubriker ska du alltid använda vikten Work Sans Bold. Det skapar tydlighet, kontrast och igenkänning.

Kompletterande typsnitt för kontorsanvändning

Typsnitten för kontorsanvändning är Arial. Det finns som standard på alla datorer inom kommunen, vilket gör det enkelt för dig att följa profilen till vardags.

Tillgänglighet och typografi

Använd bara svart eller vit text för att säkra tillgängligheten för alla. Valet avgörs av bakgrunden. Svart mot vitt är alltid mest lättläst.

Skriv texten versalgement, alltså inledande stor bokstav följt av små bokstäver, för bästa läsbarhet. Om du vill betona vissa ord eller meningar, använd kursiv eller fet text.

Använd vänsterställd text. Centrerad text kan fungera för kortare texter, till exempel i en pratbubbla.

Karta över vilken textfärg som ska användas över respektive färg i den grafiska profilen för att kontrasterna ska bli tydliga

Att använda typsnitten

Gör så här:

Exempelbild på hur typsnitt och färger kombineras på ett bra sätt
  • Använd svart text mot ljusa bakgrundsfärger och vit text mot mörka bakgrundsfärger.
  • Skriv texten versalgement.
  • Skapa tydliga hierarkier genom kontrast i storlek eller vikt. Använd så få vikter och variationer som möjligt. Till din hjälp har du mallar med förinställda styckeformat anpassade efter kanal och format.

Gör inte så här:

Exempelbild på hur typsnitt och färger inte bör kombineras
  • Använd inte svart text på mörka färger eller vit text på ljusa färger.
  • Lägg inte text i bild om det går att undvika.
  • Använd inte effekter på texten.
  • Använd inte de tunna vikterna av typsnitten som rubriker.

Tillgång till typsnitten

Work sans och Caslon

Work Sans och Caslon används i design- och layoutprogram för att göra original för exempelvis trycksaker. Work Sans används också i Powerpoint och i en del av våra Word-mallar.

Arial

Typsnittet för kontorsanvändning finns redan tillgängliga i alla Office-program.