Vårt platsvarumärke

Kraft att skapa. Plats att leva.

Vårt platsvarumärke berättar om vår gemensamma plats. Platsvarumärket handlar inte bara om kommunikation och bilden av vår plats. Det är en ledstjärna för att vi tillsammans ska kunna utveckla platsen och skapa ett fortsatt levande Kungsbacka.