Kungsbacka stadshus logga

Formen på ordbilden vi använder till Kungsbackas platsvarumärke har vi hämtat från en schablonmålad skylt på stationshusets östra fasad.

Ordbilden

Att ordbilden kommer från just stationshuset är talande. Tåg och bussar förflyttar dagligen Kungsbackas besökare och invånare från en plats till en annan, i en ständigt pågående rörelse. Nu är Kungsbacka också i en positionsförflyttning från ett mer bakåtlutat läge, till en modigare och mer dynamisk plats.

Riktlinjer

Ordbilden ska inte förändras i färg eller form och ska placeras med marginaler runt om, utan att andra objekt ligger för nära. Det ska inte heller finnas några varianter av ordbilden med mer text eller andra tillägg. Det är inte heller tillåtet att använda ordbilden som en del av en annan logotyp.

Typsnitt

Kungsbackas platsvarumärke har egna typsnitt, Montserrat och Esteban. Båda är Google-typsnitt som du själv kan ladda ner till din dator.

Typsnittet fungerar både i rubriker och i brödtext.

  • Rubriker: Montserrat bold eller black
  • Ingress: Montserrat Medium eller SemiBold
  • Brödtext: Montserrat regular och Esteban regular vid längre texter.

Ordbild och typsnitt för nedladdning

Platsvarumärkets ordbild i eps-format

Används för tryck. Du sparar ner filen genom att högerklicka på länken och välja Spara länk som.

Kungsbackas platsvarumärke ordbild i svart

Kungsbackas platsvarumärke ordbild i vitt

Platsvarumärkets ordbild i png-format

Används för webb och montering i Word eller Powerpoint. Du sparar ner filen genom att högerklicka på länken och välja Spara länk som.

Kungsbackas platsvarumärke orbild i svart

Kungsbackas platsvarumärke orbild i vitt

Platsvarumärkets typsnitt

Ladda ner typsnitten i Google Fonts Länk till annan webbplats.