Verktygslåda för platsvarumärket

Här finns vägledning, material och inspiration för dig att använda i din marknadsföring av Kungsbacka. Ju fler aktiva ambassadörer vi blir som använder materialet, desto starkare blir kraften i Kungsbacka som en härlig plats att bo verka och vistas i. Välkommen att bidra till bilden av Kungsbacka!