Grafisk profil för platsvarumärket

Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för platsvarumärket Kungsbackas grafiska identitet. Det innebär, med lite enklare ord, hur platsvarumärket ska se ut.

Den grafiska profilen finns för att platsvarumärket ska vara enhetligt. Den är ett verktyg som du kan använda, både i digitala och tryckta kanaler.