Vi är Kungsbacka, tillväxtkreatören som lovar en kraft att skapa och en plats att leva.

Vår position: Tillväxtkreatören

I Kungsbacka finns ambitioner, vilja och visioner. Här finns alla vi som hjälper platsen att utvecklas och här finns du som skapar tillväxt genom att låta dina barn och din familj frodas.

Här finns kreatören som genererar utveckling eftersom hen tror på och vågar genomföra sina idéer. Vi kallar det att vara tillväxtkreatör, att skapa något av möjligheterna. Att få företag att blomstra och att utveckla vårt lokala samhälle – vår plats.

Tillväxtkreatören, det är du.

Löftet: Kraft att skapa. Plats att leva

Vårt löfte “Kraft att skapa. Plats att leva” beskriver vad människor får ut av platsen Kungsbacka. Detta vågar vi lova de som kommer hit. Ett varumärkeslöfte ska inte lova vad det inte kan hålla, säger man. Precis därför är vårt löfte något som vi alla kan leva, och relatera till.

Kraft att skapa handlar om driv, framåtanda och mod. Det handlar om vår roll som kreatör i vidare bemärkelse. Kraften att skapa visar att här finns modet och kunskapen att göra något av drömmarna, och här finns människorna som vågar.

Plats att leva. Vid sidan av det kraftfulla och dynamiska finns också plats för livet. Här blir andetaget en smula djupare, och utrymmet för det där andra som är viktigt i livet blir större. Naturen och havet men också skolorna och tryggheten, här finns plats för allt det.