Ikoner och illustrationer

Ikoner och illustrationer kan vi använda för att komplettera text, för att förklara något eller för att förstärka en känsla. Följ Kungsbackas profil i färg och form.

Manér för ikoner

Använd platta ikoner utan varken skuggor eller 3D-effekter för ett rent uttryck. En ikon du använder på rätt sätt förtydligar budskapet och hjälper läsaren, både i digitala och tryckta kanaler.

I biblioteket Font Awesome finns flera tusen ikoner att ladda ner. Vi kan också skapa nya ikoner i en stil som fungerar bra tillsammans med övriga ikoner.

karta över olika tvådimensionella ikoner bland annat ett paraply på orange bakgrund och en pusslebit mot blå bakgrund

Illustrationer i våra färger

Ibland är det mer lämpligt att använda en illustration än ett foto. Ämnen kan vara svåra att bildsätta med foto av olika anledningar.

När vi använder illustrationer ska de, när det är möjligt, ha färger ifrån vår grafiska profil. De ska vara enkla i formerna för att på så vis fungera lika bra på stora och små skärmar. Våra illustrationer ska vara platta utan 3D-effekter och utan digitala skuggeffekter.

Tre tvådimensionella illustrationer: en på ett dokument, en på en person som springer och en hand där tummen och pekfinger formar en ring som signalerar "okej"

Exempel på hur illustrationer som följer den grafiska profilen kan se ut.