Allmän handling & offentlighetsprincipen

Alla har rätt att vända sig till kommunen och begära ut en allmän handling. En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. En allmän handling kan vara något som antingen har kommit in till kommunen eller har skapats hos oss. 

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till.

Offentlighets­principen styrs av grundlagen

Rätten att ta del av allmänna handlingar sammanfattas i offentlighetsprincipen, som är en av de viktigaste delarna av vårt demokratiska samhälle.

Syftet är att ge allmänheten möjlighet att påverka myndigheters verksamhet och kontrollera hur politiker och tjänstemän utför sina uppgifter. Offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och finns i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen. 

Handlingar som man inte kan begära ut

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Det finns undantag när handlingar inte omfattas av offentlighetsprincipen. Dessa går inte att begära ut.

En allmän handling kan behöva ha sekretess, till exempel för att skydda en persons enskilda eller ekonomiska förhållanden.

Regler för sekretess

Ett annat undantag är att en handling kan betraktas som arbetsmaterial, det vill säga att den inte är färdig. Handlingen anses då inte som allmän och är därmed inte offentlig.

Begära ut en handling

För att ta del av en allmän handling kan du antigen söka i diariet eller arkivet eller kontakta kommunens kundcenter. Du kan också kontakta en registrator på den förvaltning som har hand om handlingen du vill begära ut.