Vår vision säger att i Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans, är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. Men hur vill invånarna att Kungsbacka kommun ska utvecklas? Det är en fråga som ständigt är aktuell.

Som politiker och tjänstepersoner vill vi arbeta aktivt med att lyssna och ta till oss åsikter för att kunna fatta kloka beslut. Framtidens samhälle och välfärd skapar vi som lever, vistas och verkar här tillsammans. Ett sätt att göra det är att bjuda in till invånardialog, där invånarna är med och tycker till, bidrar med erfarenheter, attityder och tankar i olika ämnen.

Invånarpanel om morgondagens Kungsbacka

Vill du vara med och bidra till morgondagens Kungsbacka? Vi lever i en föränderlig tid med stora utmaningar. För oss i Kungsbacka behöver vi jobba aktivt med många olika frågor som demokrati, klimat, globalisering och digitalisering. Vi vill göra det tillsammans med dig!

När du går med i vår panel får du ett SMS när det finns en ny fråga, du väljer själv om du vill svara och dela med dig av dina tankar och idéer. Om du inte längre vill vara med kan du såklart lämna panelen när du vill!

Dialog i sociala medier

Sociala medier är kanaler som bjuder in till dialog och nära samtal. Följ oss i våra sociala medier för möjlighet att tycka till om aktuella ämnen.