Vår vision säger att i Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans, är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. Men hur vill invånarna att Kungsbacka kommun ska utvecklas? Det är en fråga som ständigt är aktuell.

Som politiker och tjänstepersoner vill vi arbeta aktivt med att lyssna och ta till oss åsikter för att kunna fatta kloka beslut. Framtidens samhälle och välfärd skapar vi som lever, vistas och verkar här tillsammans. Ett sätt att göra det är att bjuda in till invånardialog, där invånarna är med och tycker till, bidrar med erfarenheter, attityder och tankar i olika ämnen.