Medborgarundersökningen

Hur upplever du som invånare i kommunen att det är att bo och leva i Kungsbacka kommun? Det och mycket mer vill vi veta i Medborgarundersökningen.

Medborgarundersökningen är ett samarbete med Svenska Statistikmyndigheten (SCB). Varje år skickar SCB ut enkäten till 1 600 slumpmässigt utvalda Kungsbackabor, där de yngsta som får enkäten är 18 år.

Svaren i undersökningen ger oss viktig information om hur du som invånare upplever att det är att bo och leva i Kungsbacka kommun. Du som svarar är helt anonym.

Områden vi ställer frågor om är exempelvis fritid och skola, trygghet, kommunens klimat- och miljöarbete och dina möjligheter att vara med och påverka.

2022 – vad visade resultatet?

Majoriteten av invånarna i Kungsbacka kommun tycker att kommunen är en trygg och bra plats att leva och bo på. Men möjligheten till insyn och inflytande kan bli bättre. Det visar resultatet från Medborgarundersökningen 2022.

SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats.

Många är trygga

Resultatet visar att hela 97,3 procent generellt tycker att Kungsbacka är en bra kommun att leva och bo på. 89 procent anser att kommunen sköter sina verksamheter och 83 procent skulle rekommendera andra att bo här.

Generellt upplever invånarna som svarat att de känner sig trygga. 98 procent svarade att de känner sig ganska eller mycket trygga dagtid jämfört med rikssnittet på 95 procent. Störst skillnad mot riksgenomsnittet hade frågorna om man upplever problem med gäng som bråkar eller våldsbrott. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolorna får högt betyg av invånare som haft kontakt med förvaltningarna under de senaste 12 månader.

Vill kunna påverka mer

Däremot får verksamheter som arbetar med socialtjänst, äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning lägre betyg. Invånarna upplever också att det är svårt att återvinna utan bil och att utbudet av laddningsstationer för elbilar är litet. Man anser också att det behövs fler mötesplatser för unga. Svaren visar också invånarna upplever att de har liten möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Däremot tycker man att möjligheterna att påverka är bättre genom till exempel brukarråd eller föräldraråd.

– Resultatet från årets undersökning skiljer sig i princip nästan ingenting från förra årets resultat. Det gäller både områdena som fått högt betyg och de som får lägre betyg, säger Ing-Britt Blomberg, enhetschef på kommunstyrelsens förvaltning i Kungsbacka kommun.

Färre svarar i hela landet

I år var det totalt 137 kommuner i landet som deltog i Medborgarundersökningen och svarsfrekvensen sjunker generellt i landet precis som i Kungsbacka kommun. Här var det 39 procent som svarade, jämfört med 41 procent förra året. Majoriteten som svarade var 65 år eller äldre.

– Vi är glada för alla som har tagit sig tid att svara på undersökningen eftersom vi vill veta vad invånarna tycker om vår verksamhet för att kunna utveckla den. Men vi ser också att svarsfrekvensen gör att vi måste tolka resultatet med försiktighet, säger Ing-Britt Blomberg, enhetschef på kommunstyrelsens förvaltning i Kungsbacka kommun.

Förra året gjorde Statistikmyndigheten om medborgarundersökningen. Till exempel tog man bort den övre åldersgränsen för att få medverka och även svarsskalan gjordes om. Det innebär att det inte går att jämföra resultat från tidigare års undersökningar, utan enbart från 2021.

Har något som du vill framföra till kommunen?

Då kan du lämna en synpunkt så tar vi vidare det till rätt personer.