Medborgarundersökningen

Hur upplever du som invånare i kommunen att det är att bo och leva i Kungsbacka kommun? Det och mycket mer vill vi veta i Medborgarundersökningen.

Svaren i undersökningen ger oss viktig information om hur du som invånare upplever att det är att bo och leva i Kungsbacka kommun. Du som svarar är helt anonym.

Enkäten är ett samarbete med statistikmyndigheten SCB. Statistikmyndigheten, SCB skickar ut undersökningen till 1 600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka, där de yngsta som får enkäten är 18 år.

Områden vi ställer frågor om är exempelvis fritid och skola, trygghet, kommunens klimat- och miljöarbete och dina möjligheter att vara med och påverka.

2021 – vad visade resultatet?

Invånarna i Kungsbacka är särskilt nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på. Områden där vi fått höga betyg på är exempelvis frågor som rör skola, skötsel av gator och vägar och trygghet. Hela 86 procent i Kungsbacka svarar att de känner sig ganska eller mycket trygga nattetid utomhus i området, jämfört med rikssnittet på 72 procent.

98 procent känner sig ganska eller mycket trygga dagtid jämfört med rikssnittet på 94 procent. Trygghet är ett område som kommunen arbetar aktivt med. Varje år samarbetar Kungsbacka med polisen och skapar tillsammans ett medborgarlöfte för att tillsammans ta fram trygghetsskapande åtgärder.

Utbudet för äldre att träffas

Ett område där invånarna i Kungsbacka ger lägre betyg än genomsnittet hos invånarna i Halland är utbudet av ställen för äldre, exempelvis träffpunkter. 41% av de som svarat i Kungsbacka är nöjda med utbudet, i jämförelse med Hallands snitt på 54%. Kultur & Fritid fokuserat på att utöka antal träffpunkter för äldre de senaste åren. På tre år har antalet träffpunkter gått från 7 till 18 stycken, runt om i kommunen från Älvsåker i norr till Frillesås i söder samt från Kullavik i väst till Idala i öst.

SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats.

Från 2021 har enkäten ändrat utformning

Frågorna ställs nu på ett annat sätt än tidigare och även svarsskalan är ny. Tidigare har SCB använt en tiogradig svarsskala, men nu är svarsskalan fyrgradig. Det har också tillkommit fler frågor om exempelvis trygghet, möjlighet till inflytande och integration.

Anledningen till förändringarna är att SCB har sett ett behov att bättre anpassa enkätens utformning, urval och frågor efter hur samhället ser ut idag. Att enkäten ändrat utformning och struktur gör att det inte går att göra jämförelser tillbaka i tiden på samma sätt som tidigare.

Har något som du vill framföra till kommunen?

Då kan du lämna en synpunkt så tar vi vidare det till rätt personer.