Val och folkomröstningar

Aktuellt

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige.

En skylt med texten "vallokal".

Val är det viktigaste sättet du som invånare kan påverka utvecklingen i kommunen, regionen, riksdagen och EU. Rätten att rösta fram en folkvald församling som styr är en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle. Ordet demokrati betyder just folkstyre.

Sverige har allmänna val var fjärde år till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som är över 18 år, svensk medborgare och folkbokförd i Kungsbacka kommun kan då rösta i de tre valen:

  • Kungsbacka kommunfullmäktige
  • Regionfullmäktige i Halland
  • Riksdagen

Kommunen ansvarar genomförandet av allmänna val

Sveriges Valmyndighet ansvarar för att planera och samordna val och folkomröstningar i Sverige och det är Sveriges kommuner som ansvarar för själva genomförandet av de allmänna valen.

Det är alltså kommunen som ser till att det finns röstmottagare, att röstmottagarna får utbildning, och att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning och ser till att allt material finns på plats för att röstning ska kunna genomföras.

I alla kommuner finns en valnämnd, en lokal valmyndighet. Det är valnämnden som har ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen. Valnämnden ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen och på onsdagen, och eventuellt torsdagen, i veckan efter valdagen.

Vill du veta mer?

På valmyndighetens hemsida www.val.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om val eller se valresultat för tidigare val.

Kontakta Valkansliet

  • Måndag–fredag: 8–20
  • Lördag och söndag: 10–18