Rösta i val och folkomröstningar

Att rösta i ett val är det viktigaste sättet
för dig som bor i Kungsbacka att påverka utvecklingen
i kommunen, regionen, riksdagen och i EU.

Att vi som bor i Sverige kan rösta fram
vilka som ska styra i till exempel kommunen
är en av de viktigaste delarna i vårt demokratiska samhälle.
Valmyndigheten planerar och hjälper kommuner som Kungsbacka
att ordna val och folkomröstningar i Sverige.

Kommunen ser till att det finns röstmottagare,
att det finns vallokaler och att allt material finns på plats
för att du ska kunna rösta.
I alla kommuner finns en valnämnd som ansvarar för
röstningen i kommunen och för att räkna rösterna.

Val till Europaparlamentet

I Sverige röstar vi vart femte år till Europaparlamentet.
Då väljer vi vilka svenska politiker som ska jobba i Europaparlamentet.
Det väljer vi för att Sverige är med i den Europeiska Unionen.

EU är Europeiska Unionen.

27 länder är med i EU.
EU har ett eget parlament som beslutar om frågor för alla EU-länderna.
Politiker från de olika EU-länderna beslutar tillsammans i Europaparlamentet.
Medborgare i EU-länderna väljer de politiker som ska vara med i Europaparlamentet.

Alla EU-länder röstar samtidigt

Nästa val till Europaparlamentet är den 9 juni 2024.
Det är val ungefär samtidigt i alla EU-länder då.
Då röstar medborgarna i de olika EU-länderna på vilka personer från deras eget land som ska vara med i Europaparlamentet.
Sverige ska välja 21 politiker till Europaparlamentet.

Vi röstar vart fjärde år i Sverige

I Sverige röstar vi vart fjärde år i val till riksdagen,
kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
Du som är över 18 år, svensk medborgare
och är folkbokförd i Kungsbacka kommun kan då rösta till

  • Kungsbacka kommunfullmäktige
  • regionfullmäktige i Hallands län
  • riksdagen.

Vill du veta mer?

På Valmyndighetens webbplats www.val.se (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats. kan du läsa
mer om val och se resultaten för tidigare val.

Här får du information på andra språk om att rösta i val (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats.

Du kan också mejla frågor till valnamnden@kungsbacka.se