Kungsbacka kommun skyddar dina personuppgifter

När du har kontakt med kommunen behöver vi använda
några av dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig.
Det är viktigt för oss att du känner dig lugn och trygg
med hur vi använder dina personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan kopplas till en person.
Det är till exempel namn, personnummer, telefonnummer
eller fastighetsbeteckningen på ett hus.
Även bilder och ljudinspelningar kan vara personuppgifter.

Vilka personuppgifter använder kommunen?

Namn, adress, kontaktuppgifter och personnummer
är vanliga personuppgifter som kommunen använder.
När vi använder personuppgifter följer vi lagen
som heter dataskyddsförordningen, GDPR.

Vem på kommunen kan se

mina personuppgifter?

Det är bara de personer på kommunen
som behöver dina personuppgifter
för att kunna göra sitt jobb som kan se personuppgifterna.

Vem ansvarar för

hur mina personuppgifter används?

Det är den nämnd, kommunalt bolag eller stiftelse
som arbetar med ditt ärende
som ansvarar för hur dina personuppgifter används.

Vad gör kommunen

med mina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter när vi arbetar med ditt ärende
och för att vi ska kunna kontrollera och spara vårt arbete.
Om du till exempel kontaktar oss om
att lamporna på din gata har slocknat
behöver den person som ska hjälpa dig få dina kontaktuppgifter.

Får jag veta hur kommunen använder

mina personuppgifter?

Du har rätt att få veta hur kommunen använder dina personuppgifter.
Kontakta chefen på den förvaltning som arbetar med ditt ärende.

Du har rätt att

  • rätta, radera eller flytta dina personuppgifter
  • säga till att du inte vill att vi använder dina personuppgifter
  • kontrollera om du tror att vi har använt dina personuppgifter fel
  • få ut mer information om vilka personuppgifter vi använder,
    så kallat registerutdrag.

Om du vill ha ett registerutdrag eller veta mer om dina rättigheter
för personuppgifter, ska du använda vår e-tjänst:

E-tjänsten för registerutdrag och ändringar av personuppgifter (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats.

Här hittar du en lista över våra förvaltningar (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats.

Hur länge sparar kommunen

mina personuppgifter?

Oftast sparar vi dina personuppgifter
bara så länge vi arbetar med ditt ärende.
Men några uppgifter kan vi behöva spara längre.

Kan någon annan person

få se mina personuppgifter?

Dina personuppgifter är ibland allmän handling, vilket betyder att
någon annan person kan vilja få se personuppgifterna.
Till exempel kan en person vilja ha kontaktuppgifter
till den som just fått ett bygglov för ett hus.
Men då kommer vi först kontrollera så dina personuppgifter
inte visas för någon som inte får se dem.
Vi lämnar inte ut personuppgifter som är skyddade av sekretess.

Får någon annan än Kungsbacka

kommun se mina personuppgifter?

Ibland kan vi behöva hämta mer information för ditt ärende,
exempelvis från en databas eller från någon annan myndighet.
Vi kan också ibland behöva dela dina personuppgifter
med en annan myndighet, till exempel Skatteverket.
Det beror på vad ditt ärende är.
Vi kan också behöva dela dina personuppgifter
med en leverantör av ett datasystem som vi använder för ditt ärende.

Kommunens regler för

hur vi använder personuppgifter

I Kungsbacka kommun har vi regler
för hur vi använder personuppgifter.
Syftet med reglerna är att du som kontaktar kommunen
ska känna dig trygg med att vi använder dina personuppgifter
på ett säkert sätt.
Vi ska också se till att vi inte använder personuppgifter
som vi inte behöver och att de personuppgifter vi använder
bara kommer till dem som har rätt att ha uppgifterna.

Har du frågor om personuppgifter

och skydd av data?

Kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor
om personuppgifter och skydd av data.
E-post: dataskyddsombud@kungsbacka.se

Adress:
Dataskyddsombudet, Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Vill du klaga på hur kommunen

använder dina personuppgifter?

Kontakta den förvaltning som du tycker
har använt dina personuppgifter på fel sätt.

Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats.
om du vill klaga på hur vi använder dina personuppgifter.