Hur fungerar en kommun?

I Sverige finns det 290 kommuner.
Kommunen ansvarar för mycket av den service som vi har i samhället
och sköter om många saker som hjälper dem som bor i kommunen.

Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten i kranen
och att soporna blir hämtade.
Kommunen ser också till att det finns skolor för barnen
och att gamla kan få hjälp när de inte längre orkar sköta sig själva.
Kommunerna styr sig själva och kan bestämma om det mesta av sin verksamhet.
En kommun måste ha några verksamheter men andra verksamheter är frivilliga.

Verksamheter som Kungsbacka kommun måste ha

Det här är de verksamheter som Kungsbacka kommun måste ha:

 • Förskola och fritidshem
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal utbildning för vuxna
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst
 • Hjälp och omsorg för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar
 • Ta emot personer som är nya i Sverige
 • Stadsplanering och frågor om att bygga hus
 • Skydda miljön och människors hälsa
 • Hålla rent och ta hand om sopor
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek.

Frivilliga verksamheter i Kungsbacka:

Det här är de verksamheter som är frivilliga
och som Kungsbacka kommun har bestämt att ha:

 • Öppen förskola
 • Kulturskola
 • Kultur och fritid
 • Hjälp till dig som köpt en vara eller tjänst
 • Sköta kommunens parker
 • Ta hand om skog och natur
 • Service till företagen i kommunen.

Ibland kan det vara svårt att veta vad en kommun ansvarar för
och vad regionen ansvarar för.
Regionerna ansvarar till exempel för vården,
som vårdcentraler och tandläkarmottagningar.

Region Halland (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats.

Så styrs kommunen

Kommunen styrs av politiker som du som bor i kommunen väljer.
Det betyder att du som bor i kommunen kan påverka och kontrollera
hur kommunen sköter sitt arbete.
Kommunfullmäktige bestämmer i de viktigaste frågorna i kommunen.
Politikerna i kommunfullmäktige väljer du som bor i kommunen vart fjärde år.

Politikerna bestämmer vad som ska göras.
Men det är tjänstepersoner i kommunen som bestämmer
hur det politikerna bestämt ska göras,
och som sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Se en film om kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Varifrån kommer kommunens pengar?

Kommunen får sin största inkomst från kommunalskatten
som du som bor i kommunen och arbetar ska betala.
Politikerna i kommunen bestämmer över kommunalskatten
och vad pengarna ska användas till.
Kommunen får också bidrag från staten.
Kommunen tar också betalt för några tjänster,
till exempel inom äldreomsorg och barnomsorg och för vatten och avlopp.

Staten kontrollerar kommunerna

Staten kontrollerar och hjälper kommunerna med deras arbete
genom olika myndigheter.
Till exempel kontrollerar Skolverket att både kommunala och fristående skolor
arbetar efter skollagarna och läroplanerna.
Kommunen själv kontrollerar andra områden,
till exempel säkerhet mot brand och att ta hand om sopor.
Kommunens verksamhet kontrolleras också av kommunens revisorer.

Kommunerna styr sig själva

Att kommunerna styr sig själva är en viktig princip.
Det står i regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar.
Kommunen måste följa de lagar och andra regler
som riksdagen och regeringen har bestämt.
Men kommunen har rätt att bestämma mycket själva
och att ta ut skatt av dem som bor i kommunen.
Du som bor i kommunen kan påverka vad kommunen bestämmer,
till exempel genom att kontakta politiker, lämna dina synpunkter,
rösta i folkomröstningar och överklaga beslut.

Lagar som styr kommunens arbete

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess
styr hur de kommunala förvaltningarna arbetar.
Det finns också lagar för olika områden,
till exempel skollagen, plan- och bygglagen,
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.